Na stránkách je nyní 9 228 nejběžnějších typů plynových vzpěr.

online konfigurátor

Technické informace

STANDARDNÍ PLYNOVÉ PRUŽINY

Plynová pružina je v podstatě utěsněný válec obsahující pístní tyč, kterou je možno zatlačit do válce. Obsahuje přírodní / ekologický dusík a velmi malé množství oleje. Na obou stranách pístu jsou stejné tlaky. Stlačený plyn vytlačuje pístní tyč z válce, protože plocha pístu je na straně tyče menší. Teoretická výsuvná síla je vyjádřena následujícím vztahem: F = p A r, kde: p je tlak plynové náplně v plynové pružině a A r je průřez tyče. Síla plynové pružiny se při zatlačování tyče zvyšuje a při vysouvání tyče snižuje působením třecí síly.

plyn1

plyn2

KONZOLOVÉ (PODPĚRNÉ) PLYNOVÉ PRUŽINY

Konzolová (podpěrná) plynová pružina (nazývaná jinými výrobci HIDRO-LIFT nebo HIDROPANDER) je speciální verze standardní plynové pružiny, u které je píst vybaven blokovacím ventilem pružiny ve směru zatlačování dovnitř. Tento blokovací ventil se otevře jen při stanoveném tlakovém rozdílu. V důsledku toho se zatlačovací síla zvyšuje o sílu, získanou z tlakového rozdílu. Výsuvný pohyb tyče není omezovaný a výsuvná síla je nezměněná. Konzolová plynová pružina se s výhodou používá pro zvedání pohyblivého dílu (okna, dveří, krytu atd.) jen s vnější pomocí s možnosti zastavení zvedání v libovolné poloze.

plyn3

plyn4


PLYNOVÉ VZPĚRY S BLOKOVÁNÍM

PLYNOVÉ VZPĚRY S PRUŽNÝM BLOKOVÁNÍM

Funkce blokovatelné plynové vzpěry je znázorněna na obrázku níže. Proud plynu mezi dvěma stranami pístu je blokován pomocí zabudovaného ventilu. V základním nastavení je ventil uzavřen, lze jej ovládat pomocí ovládacího čepu vedoucího z pístu skrz pístnici. Při uzamčení ventilu v dané poloze dojde k vyvážení sil provázenému minimálním pohybem pístu. Tak je píst pružně zablokován v dané poloze.

plyn5

PLYNOVÉ VZPĚRY TUHÝM BLOKOVÁNÍM

V těchto plynových vzpěrách je olejový prostor oddělený od plynového prostoru pomocným plovoucím pístem. Píst je vždy v olejovém prostoru. V závislosti na poloze plynové vzpěry lze tyto plynové vzpěry napevno zablokovat buď tlakem nebo tahem. V obou případech jsou po obou stranách pístu pouze olejové prostory. Když je ventil uzavřený, píst se může pohybovat směrem k plynovému prostoru pouze, pokud je síla vyvíjená zvnějšku větší než síla vyvíjená tlakem plynu. Píst lze zablokovat v kterékoli poloze v celém rozmezí zdvihu. Když je ventil otevřený,plynová vzpěra funguje jako standardní plynová vzpěra.

plyn6

plyn7

plyn8

plyn9

plyn10Speciální vzpěra s pojistkou STOP polohy (krytem pístu)

vzpěra - stop poloha